//

2022-ലെ സസ്യാഹാരികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സിബിഡി കന്നാബിഡിയോൾ ഗമ്മി

CBD എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് CBD ഗമ്മികൾ, കൂടാതെ സസ്യാഹാര ഓപ്ഷനുകൾ ഇപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമാണ്. വെഗൻ സിബിഡി ഗമ്മികൾ ജെലാറ്റിന് പകരം പെക്റ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

കൂടുതല് വായിക്കുക
//

8-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡെൽറ്റ-2022 വേപ്പ് കാട്രിഡ്ജുകൾ

ഈ ലേഖനം ഡെൽറ്റ-8 ടിഎച്ച്സി വേപ്പ് കാർട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതിലെ ഡെൽറ്റ-8 ടിഎച്ച്സി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെയെന്നും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക
/

2022-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച CBD ക്യാപ്‌സ്യൂളുകൾ

സിബിഡി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിബിഡി ക്യാപ്‌സ്യൂളുകൾ. സിബിഡി ഗമ്മികളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവയും പോലെ മധുരമല്ലെങ്കിലും, സിബിഡി ക്യാപ്‌സ് സിബിഡി ഓയിൽ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു, സിബിഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

കൂടുതല് വായിക്കുക
//

2022-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച വെഗൻ സിബിഡി ഗമ്മികൾ

CBD, സാധ്യതയുള്ള, നിരവധി ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കൂടാതെ CBD ഗമ്മികൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഡോസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക
//

2022 ലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിബിഡി ഓയിൽ കഷായങ്ങൾ

സിബിഡി ഓയിൽ കഷായങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് സിബിഡി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക രീതിയാണ്. അവ ജൈവ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ ഭാഷാപരമായി എടുക്കുമ്പോൾ, CBD n അവ വേഗത്തിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ എത്തുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക